BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo về việc đầu tư dự án xây dựng cải tạo quốc lộ 4A, thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn.

Đèo Bông Lau thuộc quốc lộ 4A.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý đầu tư xây dựng cải tạo nền và mặt đường dự án trên (đoạn Km8-Km29; Km40 – Km66). Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách để thực hiện dự án.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch năm 2014.

Quốc lộ 4A là đoạn từ thành phố Lạng Sơn đi Cao Bằng, dài khoảng 116km. Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 4A được thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, dự án được thực hiện từ Km29 – Km40 theo quy mô đường cấp IV miền núi, đi qua hai huyện Văn Lãng và Tràng Định.