Thứ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết: “Đối với sự cố môi trường do Formosa xả thải, Ban cán sự Đảng của Bộ Tài nguyên- Môi trường cũng như Bộ Tài nguyên- Môi trường đã kiểm điểm và khẳng định việc thẩm định đánh giá tác động môi trường, cấp phép theo đúng quy định của pháp luật”.

Bo TN-MT chiu trach nhiem mot phan ve su co moi truong bien mien Trung - Anh 1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển trả lời tại buổi họp báo. Ảnh ĐH.

Ngày 17-11, Bộ Tài nguyên- Môi trường đã tổ chức họp báo công bố kết quả công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo từ tháng 1- 2015 đến nay. Tại buổi họp báo, Bộ Tài nguyên- Môi trường cũng đã giải đáp những vướng mắc liên liên quan đến công tác thanh tra Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (Hà Tĩnh).

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển: Thời gian thực hiện công tác thanh tra về vấn đề bảo vệ môi trường đối với Formosa thực hiện trong 2 tuần và đến 1-2016 thì ban hành kết luận thanh tra. Tuy nhiên, tại thời điếm 5-2015, Formosa đang thi công nhiều hạng mục công trình nên đối tượng thanh tra cũng hạn chế mội số vấn đề.

Sau khi xảy ra sự cố môi trường Formosa, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên- Môi trường. Sau đó, Ban Bí thư cũng đã có chỉ đạo yêu cầu ban cán sự Đảng của Bộ Tài nguyên- Môi trường kiểm điểm trách nhiệm.

Tuy nhiên, phải khẳng định sự cố môi trường là Formosa sai, đồng thời công ty này cũng đã nhận lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm. “Nhưng nói Bộ Tài nguyên- Môi trường không có trách nhiệm gì trong sự cố môi trường ở Formosa cũng không phải”, Thứ trưởng Hiển cho biết.

Đối với sự cố môi trường xảy ra tại 4 tỉnh miền trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên- Môi trường cũng như Bộ Tài nguyên- Môi trường đã kiểm điểm khẳng định việc thẩm định đánh giá tác động môi trường, cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng Bộ Tài nguyên- Môi trường cũng có trách nhiệm một phần khi để một sự cố môi trường xảy ra trên đất nước. “Bộ Tài nguyên- Môi trường cũng đã kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm từ việc xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật. Cụ thể là: Luật bảo vệ môi trường 2015, cũng như các văn bản hướng dưới luật hướng dẫn thi hành luật này còn chậm trễ, thiếu sót”, Thứ trưởng Hiển khẳng định.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng cho biết: Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên- Môi trường là thiếu sót trong việc thực thi pháp luật. Nhưng trách nhiệm chính thuộc về địa phương, cụ thể là tỉnh Hà Tĩnh. “Bộ Tài nguyên- Môi trường không thể đi khắp đất nước này để kiểm tra giám sát hết các dự án”, Thứ trưởng Hiển nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hiển cũng cho biết: “Đối với Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên- Môi trường đã kiểm điểm và xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ và Ban Bí thư. Đối với đồng chí Nguyễn Minh Quang nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường giai đoạn 2010-2015, hiện không phải là thành viên của Ban cán sự Đảng của Bộ Tài nguyên- Môi trường. Trong khi đó, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm điểm các đồng chí đang đương chức. Chúng tôi chỉ kiểm điểm trách nhiệm của các đồng chí đang đương chức, đặc biệt là các đồng chí phụ trách để xảy ra sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền trung vừa qua”.

“Đối với đồng chí Nguyễn Minh Quang dù không còn là thành viên Ban cán sự Đảng của Bộ Tài nguyên- Môi trường nhưng chúng tôi cũng đã mời đến dự họp với Ban cán sự Đảng để tham gia ý kiến làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân. Đồng chí Nguyễn Minh Quang cũng đã nói với Ban cán sự Đảng với tinh thần là Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng của Bộ Tài nguyên- Môi trường giai đoạn xảy ra sự cố môi trường do Formosa xả thải cũng sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật”, Thứ trưởng Hiển cho biết.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường về nhận nhiệm vụ công tác ở Bộ Tài nguyên- Môi trường phụ trách về vấn đề môi trường trước ngày diễn ra sự cố môi trường tại 4 tỉnh miềm Trung mấy ngày. Do đó, Ban cán sự Đảng của Bộ Tài nguyên- Môi trường cũng đã kiến nghị không xem xét kiểm điểm đối với đồng chí Võ Tuấn Nhân.

Theo Thứ trưởng Hiển, hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các đồng chí, tổ chức có liên quan đến sự cố môi trường ở 4 tỉnh miền Trung.

Đỗ Hòa