Sau 2 lần kiện cáo và dùng đủ mọi kênh để gây áp lực, cuối cùng BTC SEA Games đã chịu thua lãnh đạo Đoàn TTVN, công nhận tấm HCV Aerobic ngay sau khi quyết định tước Vàng của bộ đôi Thu Hà - Bá Đông.