Theo thông tin mới đây từ Bộ Tài nguyên & Môi trường, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2015 và năm 2016, Thanh tra Bộ cùng các đơn vị trực thuộc đã triển khai tổ chức thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.203 tổ chức, gồm 8 cuộc thanh tra hành chính và 149 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Thông qua đó, Bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 627 tổ chức với số tiền 72 tỷ 214,9 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách 108 tỷ 821 triệu đồng.

Riêng trong lĩnh vực đất đai, Bộ đã thực hiện 35 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 50 tổ chức, gồm:

11 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai
13 cuộc kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai
11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất

Kết quả: Xử phạt vi phạm hành chính 3 tổ chức với số tiền 40 triệu đồng, kiến nghị truy thu 108 tỷ 800 triệu đồng tiền sử dụng đất, chiếm phần lớn số tiền kiến nghị truy thu trên 8 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Bo Tai nguyen va Moi truong: Truy thu tren 108 ty dong tien su dung dat - Anh 1

97% tổng số đơn khiếu nại, tố cáo là thuộc lĩnh vực đất đai

Cũng theo thông tin mà Bộ Tài nguyên & Môi trường đưa ra, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được từ đầu năm 2015 đến nay là 6.100 lượt đơn, tương ứng với 2.953 vụ việc.

Trong đó, có tới 97% tổng số đơn là thuộc lĩnh vực đất đai.

Được biết, kể từ ngày thiết lập đường dây nóng (25/4/2016), Bộ đã tiếp nhận 2.265 thông tin, trong đó có tới 2.159 thông tin về lĩnh vực đất đai; đã xử lý 361 thông tin phản ánh đúng về việc cấp giấy chứng nhận khó khăn và chậm.

Do lĩnh vực môi trường là một trong nhưng vấn đề trọng tâm được Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo quyết liệt nên đã thực hiện được 20 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.678 tổ chức.

Bao gồm: 16 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 4 cuộc thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường.

Kết quả: Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 499 tổ chức với số tiền là 56 tỷ 352,3 triệu đồng; 18 quyết định khắc phục hậu quả vi phạm đối với các tổ chức vi phạm nhưng quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Khi nhận định về công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2015 đến nay, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng: Đã phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước. Kết quả thanh tra đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phòng ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí.

Theo Tuấn Việt (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/bo-tai-nguyen-va-moi-truong-truy-thu-tren-108-ty-dong-tien-su-dung-dat-c32690.html