(Chinhphu.vn) - Trước băn khoăn của nhiều người dân: Trong các loại phí, quỹ phải đóng góp hằng năm ở địa phương thì loại nào bắt buộc, loại nào không, Bộ Tài chính đã có giải đáp cụ thể về vấn đề này.

>> Băn khoăn khi triển khai thu phí, quỹ ở địa phương Ông Nguyễn Ngọc Sơn, đại diện cán bộ, nhân dân khu phố 3, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh: Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, kèm theo Chỉ thị là danh mục các khoản được miễn. Nhưng thực tế, UBND phường Thắng Nhất vẫn triển khai thực hiện việc thu các loại phí và đã thay đổi tên gọi từ phí thành Quỹ an ninh, quốc phòng; Quỹ phòng, chống thiên tai. Phường cũng tiến hành thu 5 loại quỹ khác từ năm 2008 đến nay, nhân dân khu phố 3 thắc mắc, nhưng Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất cho biết phường thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước. Ông Sơn hỏi: UBND phường Thắng Nhất thực hiện thu quỹ như vậy có đúng quy định không? Miễn thu Phí phòng, chống thiên tai; Phí an ninh, trật tự Về vấn đề trên, Bộ Tài chính cho biết: Phí phòng, chống thiên tai và Phí an ninh, trật tự nằm trong danh mục chi tiết phí, lệ phí quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ. Hai loại phí này thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006. Tuy nhiên, 2 loại phí này đã được miễn theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Vẫn thực hiện thu Quỹ phòng, chống lụt bão; Quỹ quốc phòng, an ninh Hiện nay, Quỹ phòng, chống lụt, bão được thành lập và hoạt động theo quy định tại Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 8/3/1993 và Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương. Theo Nghị định số 50/CP nêu trên, Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương do các tổ chức và cá nhân cư trú tại địa phương đóng góp hàng năm theo quy định; Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương còn được phép tiếp nhận mọi khoản tự nguyện ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. Quỹ quốc phòng, an ninh được thành lập và hoạt động theo quy định tại Pháp lệnh về Dân quân tự vệ do Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29/4/2004. Điều 29 Pháp lệnh về dân quân tự vệ quy định: "Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp động viên đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp theo khả năng và hình thức thích hợp để lập quỹ quốc phòng, an ninh ở địa phương; cơ quan, tổ chức động viên người lao động xây dựng, đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh". Như vậy, Quỹ phòng, chống lụt, bão; Quỹ quốc phòng, an ninh là những quỹ được thành lập theo Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội và vẫn còn hiệu lực thi hành. Không quy định miễn thu các khoản đóng góp tự nguyện, từ thiện Cũng liên quan đến việc vận động đóng góp các loại quỹ ở địa phương, ông Nguyễn Hữu Cải, công tác tại UBND xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận phản ánh: Gần đây nhân dân trong xã có thông tin về việc miễn thu các loại quỹ trong dân. Từ khi có thông tin trên, người dân không tích cực tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ công, có người còn cho rằng cán bộ xã, thôn làm không đúng quy định của Nhà nước. Theo ông Cải, các loại quỹ như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ nhân đạo nghĩa thiện, Quỹ bảo trợ trẻ em... đều mang tính nhân văn cao cả và từ trước đến nay luôn được nhà nước khuyến khích, ông Cải mong muốn được cơ quan chức năng giải đáp câu hỏi: Nhà nước có cấm vận động đóng góp xây dựng các loại quỹ nêu trên không? Về việc vận động đóng góp các loại quỹ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Các quỹ khác ở địa phương (Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nạn nhân chất độc da cam...) do các đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp theo khả năng, có tính chất tự nguyện, từ thiện xã hội, trong Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ không quy định miễn thu đối với các khoản đóng góp có tính chất tự nguyện, từ thiện xã hội này. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ Ban Bạn đọc