Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) đến hết ngày 30-9-2016 đã thanh toán được hơn 142,7 nghìn tỷ đồng, đạt 56% dự toán Quốc hội đã thông qua, 56,6% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Bo Tai chinh tiep tuc kien nghi dieu chuyen von ODA theo kha nang giai ngan - Anh 1

Một số dự án lớn đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án ảnh hướng đến tiến độ giải ngân. Ảnh: internet.

Trong đó, vốn trong nước đã giải ngân là 108,8 nghìn tỷ đồng, vốn nước ngoài đạt 33,9 nghìn tỷ đồng, đạt tương ứng 53,1% và 67,8% dự toán Quốc hội đã thông qua.

Tỷ lệ giải ngân vốn ở các bộ đạt trên 60% dự toán Quốc hội thông qua, 61% dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao, tức là 41,6 nghìn tỷ đồng. Các địa phương giải ngân được trên 101,1 nghìn tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán Quốc hội đã thông qua và đạt gần 55% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, thanh toán ước tính đến hết ngày 30-9 được trên 17,3 nghìn tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán. Trong đó, khối Trung ương thanh toán được gần 6,2 nghìn tỷ đồng, đạt 28,1% kế hoạch; khối địa phương thanh toán được trên 11,1 nghìn tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch.

Nhận xét chung về tình hình giải ngân vốn đầu tư trong cả nước, Bộ Tài chính cho biết: Sau khi có Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn. Do vậy, tỷ lệ giải ngân 9 tháng đã có chiều hướng tích cực hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân được chủ yếu là do việc giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 cho các bộ, ngành còn chậm và giao thành nhiều đợt (tháng 8 mới giao kế hoạch đợt 3) dẫn đến việc, các bộ, ngành không chủ động được trong việc thực hiện kế hoạch và giải ngân.

Bên cạnh đó, việc giao kế hoạch vốn ngoài nước không bám sát với nhu cầu giải ngân thực tế. Cụ thể, một số bộ, ngành, địa phương được giao vốn với số kế hoạch lớn nhưng số liệu giải ngân thấp, trong khi một số bộ, ngành, địa phương có nhu cầu và khả năng giải ngân vượt cao so với kế hoạch.

Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân thấp do một số dự án có kế hoạch năm 2016 được giao rất lớn nhưng hiện đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án nên chưa thực hiện (như dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả, dự án luồng tàu tải trọng lớn vào Sông Hậu…); việc phân bổ vốn dư của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đang trình Thủ tướng Chính phủ giao nên chưa có khối lượng để giải ngân.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ trình cấp thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn ngoài nước (ODA) năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở nhu cầu và khả năng giải ngân của các dự án.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm giao nốt kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, giao vốn dư của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên cho các dự án đã được Quốc hội cho phép.

Hồng Vân