​Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu Tổng cục Hải quan rà soát, kiểm tra về giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu biếu tặng và yêu cầu truy thu, ấn định thuế đúng quy định đối với trường hợp khai giá thấp hơn.

Bo Tai chinh 'so gay' o to nhap khau qua duong bieu, tang - Anh 1

Xe ô tô nhập khẩu theo đường biếu tặng có thể bị truy thu thuế nếu khai giá thấp hơn. Ảnh minh họa: Internet

Trang tin của Bộ Tài chính cho biết: Tổng cục Hải quan chỉ đạo rà soát, kiểm tra, thực hiện kiểm tra sau thông quan về giá tính thuế đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu. Đặc biệt, là xe sang, siêu sang có giá trị cao nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng từ tháng 2/2016 đến nay.

Đặc biệt, trong công văn mới, Bộ Tài chính cũng yêu cầu truy thu, ấn định thuế theo quy định đối với những trường hợp khai thấp hơn dữ liệu giá của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, yêu cầu bổ sung kế hoạch thanh tra giá tính thuế ô tô nhập khẩu tại các Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có Công văn yêu cầu 5 Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức kiểm tra, đánh dấu nghi vấn, xác định trị giá các trường hợp nêu trên. Nếu chấp nhận trị giá khai báo thấp hoặc xác định trị giá thì tổ chức rà soát, xác minh, kiểm tra và áp dụng các biện pháp để thu đủ thuế. Đồng thời, yêu cầu các Cục Hải quan địa phương, chấm dứt ngay tình trạng chấp nhận, xác định trị giá thấp, chênh lệch lớn đối với cùng một mặt hàng.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3273 nhằm siết chặt việc quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng để chốnggian lận thuế. Theo đó,Tổng cục Thuế đã nhận được chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Công văn của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về thông tin một số đối tượng đã lợi dụng chính sách cho phép nhập khẩu ô tô theo hình thức quà tặng, quà biếu để gian lận thuế, trốn thuế.

Báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng cho thấy, đa số các xe nhập khẩu theo hình thức biếu tặng là xe có giá trị lớn, khi xuất bán ghi giá trị trên hóa đơn rất thấp, chỉ bằng 50 - 60% giá vốn xe theo xác định của cơ quan hải quan, không phù hợp với giá giao dịch trên thị trường. Trước tình trạng này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế.

Dựa trên các quy định của Bộ Tài chính về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế Đà Nẵng và Cục Thuế các địa phương trong cả nước thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận. Thời gian tới, Cục Thuế các địa phương sẽ thực hiện công tác quản lý thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ở khâu tiêu thụ nội địa, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhập xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, theo đúng quy định. Cụ thể, nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 1 năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập 1 xe ô tô và 1 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.

Cơ sở kinh doanh ô tô hoặc cá nhân được phép nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng thì khi nhận xe, cơ sở kinh doanh phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Các cá nhân thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với phần giá trị xe ô tô nhập khẩu bằng giá vốn xe nhập khẩu, theo xác định của cơ quan Hải quan.

Trường hợp cơ sở kinh doanh bán xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng theo giá bán thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ sở kinh doanh bị ấn định thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN theo đúng quy định.

Không chỉ mạnh tay với các ô tô nhập qua đường biếu tặng mới, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương rà soát lập danh sách các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhập xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng; số lượng xe đã thực hiện xuất bán cho bên thứ 2; danh sách các đối tượng mua lại xe của bên nhập. Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập, các biện pháp quản lý thuế sẽ được các Cục Thuế địa phương thực hiện.

Đối với cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà tặng còn hoạt động kinh doanh, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế kiểm tra ngay để xác định nghĩa vụ thuế.

Đối với cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà tặng nhưng thông báo giải thể không thực hiện quyết toán thuế hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế liên quan và các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định.

Các doanh nghiệp kinh doanh không nộp thuế, trốn thuế cùng toàn bộ danh sách những chứng từ, hóa đơn đã phát hành của doanh nghiệp này nhưng chưa hoặc không nộp thuế sẽ được cập nhật công khai trên dữ liệu các trang thông tin điện tử của ngành thuế.

Phúc Vinh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook