Sau lần tăng giá này nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý thực hiện giảm giá bán (nếu có điều kiện).

Sau lần tăng giá này nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý thực hiện giảm giá bán (nếu có điều kiện). Cùng với quyết định tăng đồng loạt giá xăng dầu trong tối nay (29/3), Bộ Tài Chính cùng lúc đã lý giải về sự cần thiết điều chỉnh giá. Theo Bộ Tài Chính, do giá xăng dầu thế giới liên tục tăng từ ngày điều chỉnh giá (24/2/2011) đến nay đã làm giá cơ sở tăng cao, giá bán trong nước hiện hành vẫn giữ ổn định nên kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn. Chênh lệch giữa giá trong nước với các nước lân cận (Trung Quốc, Lào, Campuchia) khoảng từ 4.800 đồng/lít đến 7.000 đồng/lít khiến tình trạng buôn lậu xăng dầu ở khu vực các tỉnh phía Nam diễn ra rất phức tạp. Thông cáo phát đi cho biết giải pháp về tài chính khác như thuế nhập khẩu đã giảm về mức 0% và Quỹ Bình ổn giá đã sử dụng hết. “Vì vậy việc điều chỉnh giá là cần thiết để giảm bao cấp một bước về giá xăng dầu.” Theo Bộ Tài Chính việc điều chỉnh giá này trên cơ sở Nhà nước tiếp tục giữ mức thuế nhập khẩu 0% với tất cả các mặt hàng xăng dầu; không tính lợi nhuận cho doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh giá. Sau lần điều chỉnh giá xăng dầu trên đây, theo Bộ Tài Chính nếu giá thế giới tăng, thì điều chỉnh giá trong nước. Nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý. Việc thực hiện giảm giá bán được Bộ Tài Chính đặt ra đi kèm yếu tố nếu có điều kiện Như vậy, đây là lần điều chỉnh lớn thứ 2 trong năm sau khi Liên Bộ đồng ý cho tăng giá xăng dầu sau một thời gian dài kiềm chế giá hồi 24/2 vừa qua. Mức tăng lần trước đồng loạt với các mặt hàng, từ trên 2000 đồng cho đến 3.550 đồng/lít . CPI tháng 3 năm nay có mức tăng lớn nhất trong vòng 34 tháng qua, tăng 2,17%. So với mốc tháng 12/2010, CPI tháng này đã tăng 6,12%.