(Zing) - Để “cứu” công ty của nữ đại gia thủy sản thoát khỏi nợ nần, một doanh nghiệp của Bộ Tài chính bàn cách mua lại nợ mà Bianfishco đang thiếu nông dân.

>> Chồng bà Diệu Hiền chấp nhận thua kiện nông dân
>> Họp cổ đông bàn cách cứu công ty đại gia Diệu Hiền

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, chiều ngày 18/4 Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) là ông Phạm Thanh Quang đã đến Cần Thơ làm việc cùng Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) và nhiều nông dân đang bị Bianfishco nợ tiền cá nhiều tháng nay chưa trả dứt vì khó khăn về tài chính.

Công ty Bình An sắp được cứu khi DATC mua lại nợ

Là doanh nghiệp chuyên xử lý nợ xấu, nợ khó đòi và mua nợ của các doanh nghiệp cũng như tái cấu trúc để doanh nghiệp hoạt động trở lại nên hiện nay DATC đang mua nợ xấu của hàng trăm doanh nghiệp trong cả nước với số tiền khoảng 5.000 tỷ đồng. Vì vậy, với khoảng 220 tỷ đồng mà Bianfishco đang thiếu người nuôi cá là số tiền nằm trong khả năng để DATC mua lại.

Đây được xem là phương án khả thi nhất để giải cứu Bianfishco đồng thời giúp nông dân sớm có tiền, không phải kiện tụng tốn nhiều thời gian lẫn tiền bạc vì DATC có sẵn tiền. Vì vậy chỉ cần các bên thống nhất phương án, được Bộ Tài chính phê duyệt là DATC có thể làm thủ tục giải ngân trả nợ cho nông dân ngay.

Trước mắt, những phương án được Tổng Giám đốc DATC đưa ra là thông qua việc xử lý tài sản, DATC bơm vốn để Bianfishco trả nợ nông dân và đàm phán để mua lại những khoản nợ mà nông dân đang vay ngân hàng. Ngoài ra, nông dân và Bianfishco cũng có thể chọn phương án để DATC đàm phán trực tiếp cùng nông dân để mua lại những khoản nợ mà Bianfishco chưa trả.

Đại diện cho 10 hộ dân bị Bianfishco nợ trên 200 tỷ đồng , ông Thái Bá Thi muốn DATC mua lại hết tiến gốc mà Bianfishco đang thiếu. Còn lãi phát sinh vì chậm trả nợ sẽ được ông Trần Văn Trí (chồng bà Phạm Thị Diệu Hiền, Tổng Giám đốc Bianfishco) với nông dân ngồi lại với nhau tính toán.

Theo ông Trí, đây là tín hiệu vui cho công ty vì có khả năng trong vài ngày tới các nhà máy của Bianfishco sẽ hoạt động trở lại. Được DATC xem xét giúp Bianfishco tháo gỡ khó khăn, ông Trí đề nghị nông dân sớm đối chiếu công nợ với Bianfishco để làm cơ sở trả nợ trong thời gian sớm nhất.

Để có cơ sở xem xét mua nợ, Tổng Giám đốc DATC đề nghị Bianfishco cung cấp các báo cáo tài chính trong đó có khoản nợ của nông dân. Sau khi đối chiếu công nợ, DATC tiến hành mua lại nợ theo thỏa thuận cũng như đưa ra cách thức, phương án trả nợ cho nông dân để trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt.

HỒNG DÂN