Đơn vị của Bộ Tài chính có thể mua nợ của Bianfishco bằng cách trả trực tiếp cho nông dân hoặc mua lại nợ từ ngân hàng.

Chiều 18/4, tại Khu công nghiệp Trà Noc Cần Thơ, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) - Bộ Tài chính, đã làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco) và đại diện 12 hộ dân chủ nợ tiền cá của Bianfishco, để bàn phương án mua nợ, làm cơ sở để tái cấu trúc lại doanh nghiệp này.

Ông Phạm Thanh Quang, Tổng Giám đốc DATC cho biết thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính, DATC đang đối chiếu nợ của Bianfishco và xây dựng các phương an mua nợ để cứu Công ty trên quan điểm "không để bà con nông dân bị thiệt."

Theo đó, DATC có thể mua lại nợ của Bianfishco bằng cách trả trực tiếp cho bà con nông dân, hoặc mua lại qua ngân hàng, sau đó sẽ bàn giải pháp giúp Bianfishco khôi phục lại sản xuất.

Ông Trần Văn Trí, tân Tổng Giám đốc Bianfishco cho biết trong 50 ngày qua, Bianfishco đã trả nợ cho người nuôi cá giảm từ 41 hộ nay chỉ còn 12 hộ. Số tiền nợ cá từ 264 tỷ nay giảm chỉ còn khoảng 200 tỷ đồng.

Nếu được DATC giúp mua nợ và tái cấu trúc lại doanh nghiệp, Bianfishco sẽ sớm khôi phục lại sản xuất, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho gần 3.000 lao động, ông Trí nói.

Nguồn Vietnam+