(HNM) - Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian qua, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão TƯ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... đánh giá mức độ thiệt hại, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương bị thiên tai.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trích dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ các địa phương di dân khẩn cấp ra khỏi các vùng có nguy cơ cao (lũ quét, sạt lở đất...), hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân và xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng bị thiệt hại. Bộ Tài chính cũng tăng tiến độ chi bổ sung cân đối quý IV-2013 cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lụt để có nguồn chủ động khắc phục hậu quả thiên tai.