UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đồng ý bổ sung kinh phí hỗ trợ dự án Đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên cơ sở đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm tiến độ Dự án.

Bo sung kinh phi ho tro tuyen duong sat do thi doan Nhon - Ga Ha Noi - Anh 1

Ngày 2/11, UBND Thành phố ban hành văn bản số 6306/UBND-ĐT về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ của Hợp đồng gói thầu tư vấn độc lập 2-lb.2 của Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5724/KH&ĐT-HTQT ngày 20/10/2016. Yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm tiến độ Dự án.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có văn bản số 1140/ĐSĐT-BQLDA1, ngày 13/10/2016, gửi UBND Thành phố về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ của Hợp đồng gói thầu tư vấn độc lập 2-lb.2 của Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Tuyến đường sắt Nhổn-ga Hà Nội khởi công lần đầu năm 2006, được xác định xong vào cuối năm 2010. Nhưng cuối năm 2010, dự án được đưa ra khởi công lại lần 2, dời tiến độ về cuối năm 2018.

Trần Hoàng