Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2094/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn Dự án “Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Bo sung hon 110 trieu USD dau tu hang muc kenh noi Day–Ninh Co - Anh 1

Bổ sung 110,80 triệu USD đầu tư hạng mục kênh nối Đáy – Ninh Cơ, tỉnh Nam Định.( Ảnh nguồn internet)

Theo đó, Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung (điều chỉnh chủ trương đầu tư) để đầu tư hạng mục kênh nối Đáy – Ninh Cơ do Dự án “Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ” với Vốn bổ sung 110,80 triệu USD tương đương 2.476,38 tỷ đồng. Trong đó, vốn IDA của Ngân hàng Thế giới là 82,34 triệu USD tương đương 1.840,30 tỷ đồng, vốn đối ứng 28,46 triệu USD tương đương 635,87 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án sau khi bổ sung vốn là 320,88 triệu USD trong đó vốn IDA 253,03 triệu USD, đối ứng 67,85 triệu USD.

Các hạng mục sử dụng nguồn vốn bổ sung: Đào mới kênh dẫn nối sông Đáy với sông Ninh Cơ và xây dựng âu tàu cho tàu pha sông biển trọng tải từ 2.000 DWT đầy tải và đến 3.000 DWT giảm tải có thể đi từ sông Ninh Cơ sang sông Đáy và ngược lại; xây dựng cầu Đáy – Ninh Cơ vượt kênh để hoàn trả sự lưu thông liên tục của Tỉnh lộ 490C giữa hai bên kênh sau khi đào kênh cắt ngang qua; xây dựng hoàn trả các công trình hiện hữu khi đào kênh (hệ thống điện cao thế, thông tin liên lạc, hệ thống kênh mương thủy lợi…) và các công trình tạo cảnh quan môi trường.

Thời gian thực hiện khoản vay bổ sung là 2 năm kể từ ngày ký khoản vay bổ sung. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Nam Định.

Cùng với đó, Quyết định cũng nêu rõ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính trong quá trình hoàn thiện văn kiện Dự án, phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện Dự án, trong đó cần tính toán kỹ suất từ và giảm chi phí thông qua đấu thầu, bảo đảm việc sử dụng vốn vay hiệu quả và đúng tiến độ. Thực hiện thủ tục điều chỉnh Văn kiện Dự án để tiếp nhận nguồn vốn bổ sung nói trên. Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho Dự án từ nguồn vốn được phân bổ trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh Hiệp định Tài trợ cho Dự án theo quy định. Quyết định này cũng điều chỉnh, bổ sung văn bản số 291/TTg-QHQT.

Trần Kim