Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung 199,009 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương để chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ.

Bo sung gan 200 ti dong cho su nghiep khoa hoc cong nghe - Anh 1

Khoản kinh phí này sẽ được ưu tiên để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí này theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Hiện nay, kinh phí hằng năm chi cho khoa học công nghệ chiếm 2% tổng chi ngân sách Nhà nước.

H.Ly