Những đối tượng được bổ sung thêm vào danh sách không chịu thuế GTGT, gồm: Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng.

Bo sung doi tuong khong chiu thue gia tri gia tang - Anh 1

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Theo đó, những đối tượng được bổ sung thêm vào danh sách không chịu thuế GTGT, gồm: Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng.

Ngoài ra còn có sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên không phải chịu thuế GTGT.

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến và có tổng trị giá từ tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên… cũng không phải chịu thuế GTGT.

H.A.