Thủ tướng vừa quyết định bổ sung 50 tỉ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 cho Bộ GTVGT để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Bo sung 50 ti dong dam bao giao thong duong thuy - Anh 1

Thanh thải các bãi đá ngầm trên tuyến vận tải thủy sông Đồng Nai

Theo đó, số kinh phí trên sẽ được dùng để thực hiện: Thanh thải các bãi đá ngầm trên tuyến vận tải thủy sông Đồng Nai (30 tỉ đồng); nhiệm vụ nạo vét luồng đảm bảo chuẩn tắc luồng đường thủy nội địa cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình (10 tỉ đồng); nhiệm vụ nạo vét tuyến luồng đường thủy Hội An - Cù Lao Chàm (10 tỉ đồng).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu việc quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Giao Bộ GTVT chủ động điều chỉnh trong kinh phí sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa năm 2016 đã phân bổ để thực hiện nhiệm vụ điều tiết đảm bảo giao thông, chống va trôi các cầu trên đường thủy nội địa quốc gia.

Minh Hạnh