(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu như vậy khi nói về nhiệm vụ của ngành nhiệm kỳ 2011-2015.

Báo Đảng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới 2 nước Việt-Trung Chiều 19/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Bộ Quốc phòng về chương trình công tác nhiệm kỳ 2011- 2015, những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Quốc phòng năm 2011, những vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết và rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chủ tịch nước về lĩnh vực quốc phòng. Báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 8 tháng qua, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Các đơn vị trong toàn quân luôn đoàn kết nhất trí; hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, công tác huấn huyện chuyên môn kỹ thuật, tham gia phòng chống và khắc phục thảm họa thiên tai, cứu hộ cứu nạn, công tác dân vận và tham gia phân giới cắm mốc vùng biên, đảm bảo đời sống bộ đội và vũ khí thiết bị kỹ thuật… Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây dựng lực lượng cách mạnh, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung ưu tiên xây dựng hải quân, phòng không không quân, thông tin, tác chiến điện tử và trinh sát kỹ thuật hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của kẻ địch, xử lý thắng lợi mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà Bộ Quốc phòng đạt được trong thời gian qua. Trong đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu đảm bảo an ninh quốc phòng; phối hợp với Bộ Công an giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp. Bộ Quốc phòng là lực lượng chủ công trong thực hiện Chiến lược biển; đồng thời, nắm chắc tình hình trên biển và phối hợp với Bộ Ngoại giao tham mưu với Nhà nước những chính sách phù hợp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng thực hiện có hiệu quả 9 chương trình công tác lớn trong nhiệm kỳ 2011- 2015. Đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu phối hợp xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống giữ ổn định trên biển, trên không, nội địa, biên giới và các địa bàn trọng điểm, không để bị động và bất ngờ. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Bộ Công an về những vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Văn phòng Chủ tịch nước về lĩnh vực an ninh./.