Bài hát có nội dung ca ngợi tình cảm chị em. Vì gia cảnh khó khăn, người chị phải lấy chồng xa xứ khiến em trai phải khóc thương.