Vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc: “Từ ngày 15/8/2016, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN-PTNT quy định về kiểm dịch động vật...

Bo NN-PTNT khong quy dinh giu o cua khau de kiem dich - Anh 1

Vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc: “Từ ngày 15/8/2016, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN-PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản có hiệu lực, các lô hàng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp phải kiểm dịch tại cửa khẩu nhập hàng và khi có kết quả kiểm dịch mới được phép đưa hàng về kho của doanh nghiệp”. NNVN đã có cuộc trao đổi với đại diện Cục Thú y để làm rõ hơn vấn đề này.

Về quy định tại Thông tư số 26 đối với việc kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu.

Tại Điều 14, Thông tư số 26 chỉ quy định như sau:

(1) Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu chỉ gửi hồ sơ đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu, sau đó cơ quan kiểm dịch xác nhận để chủ hàng làm thủ tục hải quan; (2) Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu chỉ kiểm tra điều kiện bảo quản, quy cách đóng gói, ghi nhãn, ngoại quan của sản phẩm (không lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y) và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu.

Về lý do sản phẩm thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công, chế biến xuất khẩu phải để ở cửa khẩu nhập.

Trước tình trạng hàng hóa là sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu bị phát hiện có nhiều lô hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 7/7/2010, Chính phủ đã ban hành Công văn số 1152/TTg-KTTH về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu, trong đó yêu cầu áp dụng chế độ kiểm dịch thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu trước khi thông quan hàng hóa, không áp dụng chế độ thông quan trước kiểm tra sau.

Ngay sau đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4058/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2010 về việc triển khai thực hiện Công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, Hiệp hội Chế biến Thủy sản xuất khẩu Việt Nam (VASEP) đã nhiều lần có kiến nghị đối với việc nhập khẩu sản phẩm thủy sản để làm nguyên liệu gia công, chế biến hàng xuất khẩu liên quan đến Công văn số 4058 của Tổng cục Hải quan nêu trên.

Ngày 30/10/2014, tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2014 tổ chức tại Hà Nội, đại diện Bộ Tài chính khẳng định tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi có văn bản thay thế Công văn số 1152/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4058/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan. Gần đây nhất trong thời gian tổ chức Hội chợ VIETFISH 2016, vào ngày 5/8/2016, VASEP đã tổ chức Hội thảo các vấn đề về thuế và thủ tục xuất nhập khẩu cho nguyên liệu thủy sản nhập khẩu và kiểm soát nguyên liệu thủy sản nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Cũng tại hội thảo này, lãnh đạo Tổng cục Hải quan tiếp tục khẳng định thực hiện việc kiểm soát nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản xuất xuất khẩu theo theo Công văn số 1152/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4058/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan, theo đó hàng hóa là thủy sản đông lạnh nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu vẫn tiếp tục phải để ở cửa khẩu để thực hiện việc kiểm dịch.

Về lý do sản phẩm thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công, chế biến xuất khẩu không phải để ở cửa khẩu nhập.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thủy sản đông lạnh để làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu trong việc thực hiện kiểm dịch, trên cơ sở Công văn số 8766/VPCP-ĐMDN ngày 14/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, ngày 24/10/2016, Bộ NN-PTNT đã ban hành Công văn số 8938/BNN-TY gửi Hiệp hội VASEP và các doanh nghiệp có liên quan về việc kiểm dịch thủy sản đông lạnh nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, trong đó có nội dung: Đồng ý để doanh nghiệp đưa hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu về kho bảo quản của doanh nghiệp để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định.

Thông tư số 26 của Bộ NN-PTNT không có quy định nào về việc yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu phải để ở khu vực cửa khẩu để thực hiện việc kiểm dịch. Việc để hàng hóa nêu trên tại cửa khẩu là theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 4058/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan.