Theo đó, ông Nguyễn Minh Tài được bổ nhiệm làm Trưởng ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 10/11/2016 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bo nhiem Truong ban quan ly KKT Dung Quat va cac KCN tinh Quang Ngai - Anh 1

Ông Nguyễn Minh Tài (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng BQL KKT và các KCN Quảng Ngãi.

Sáng 21/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp (KKT Dung Quất và các KCN) Quảng Ngãi, đồng thời lấy ý kiến về việc hợp nhất 2 Ban này.

Theo đó Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã được thành lập theo Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 830/TTg ngày 7/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các Văn phòng đại diện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Dự kiến, thời gian hợp nhất 2 Ban này bắt đầu vào đầu trong tháng 12/2016.

Hà Minh