(Xây dựng) - Ngày 10/3/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 281/ QĐ – BXD điều động luân chuyển ông Nguyễn Ngọc Quyết Trưởng Ban Báo điện tử Xây dựng đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Thư ký tòa soạn Báo Xây dựng; Quyết định số 282/ QĐ – BXD bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Tùng, Q Trưởng Ban Báo điện tử Xây dựng chính thức giữ chức vụ Trưởng ban Báo điện tử Xây dựng.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 1983 tại Hải Dương là Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng, trình độ Kỹ sư công nghệ tin học, Thạc sỹ quản trị kinh doanh do Australia đào tạo đã hoàn thành chương trình chức danh Biên tập viên, Phóng viên do Bộ Thông tin và Truyền thông đào tạo, kinh qua công tác tại Thanh tra Bộ Xây dựng, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng hệ thống thông tin quản lý khiếu nại tố cáo và công tác thanh tra xây dựng.

Quang Hiệp