ANTT.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Tại Quyết định 1888/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Bo nhiem Tong Giam doc Ngan hang Chinh sach Xa hoi - Anh 1

Ông Dương Quyết Thắng

Ngoài ra, Thủ tướng chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm một thứ trưởng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 2 Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 1884/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định 1883/QĐ-TTg và Quyết định 1882/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Khương và ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

PV