Có một số thói quen dùng tủ lạnh có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người mà chúng ta lại không hề hay biết.

Video: Thói quen dùng tủ lạnh siêu hại cho sức khỏe:

Theo VTC14