Nếu nửa kia có những hành động này, hãy lập tức quay lưng ngay bởi anh ta không đáng cho bạn phí hoài tình yêu và tuổi trẻ.

Theo Emdep