TT - Lớn lên với đôi nạng gỗ, vào Nam nhiều ngày ngủ ở công viên, lăn lộn với nhiều loại việc và chia tay mức lương hàng ngàn USD trong một công ty lớn, Võ Duy Trường đang là giám đốc một công ty chuyên chuyển giao công nghệ quản lý cho doanh nghiệp.