Vào tối ngày 9/11, Bộ GD&ĐT đã hoàn tất các thủ tục bàn giao quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đây là quyết định được thông báo chính thức tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Theo đó bắt đầu từ ngày 1/1/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện quản lý cấp nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên).

Bo LD,TB&XH se quan ly toan bo giao duc nghe nghiep tu nam 2017 - Anh 1

Bộ LĐ,TB&XH sẽ quản lý toàn bộ giáo dục nghề nghiệp từ ngày 1/1/2017. Ảnh minh họa

Nội dung bàn giao gồm nguyên trạng chức năng quản lý nhà nước đối với các trường TCCN; hồ sơ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; các đề án, dự án về giáo dục nghề nghiệp; Các nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng chính phủ.

Nhân sự đối với công chức của Vụ giáo dục chuyên nghiệp thuộc Bộ GD&ĐT có nhu cầu chuyển về công tác tại Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ, cơ quan quản lý trực tiếp các trường trung cấp, cao đẳng khẩn trương chỉ đạo thực hiện tự chủ trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp để giảm nhanh can thiệp hành chính của bộ chủ quản và UBND cấp tỉnh.

Hiện có tất cả 234 trường CĐ, 303 trường TCCN đang trực thuộc Bộ GD&ĐT với gần 800.000 học sinh, sinh viên. Còn Vụ Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ GD&ĐT hiện có 14 công chức.

Theo kế hoạch bàn giao, hai Bộ ký biên bản bàn giao trước ngày 31/12/2016. Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã thống nhất xử lý các công việc trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tuyết Nhung