Ngày 9/11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, từ 1/1/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên).

Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi quan ly giao duc nghe nghiep - Anh 1

Từ 1/1/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung: Bàn giao nguyên trạng chức năng quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên các cấp; nguyên trạng chức năng quản lý nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác nhưng không tính lĩnh vực giáo viên.

Bàn giao hồ sơ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; các đề án, dự án về giáo dục nghề nghiệp; các nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng chính phủ; nhân sự đối với công chức của Vụ Giáo dục chuyên nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu chuyển về công tác tại Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hai Bộ cũng thống nhất xử lý các công việc trong giai đoạn chuyển tiếp. Đặc biệt về công tác tuyển sinh, liên thông... Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2016. Từ năm 2017, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành phù hợp với Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

Những sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 về trước vẫn tiếp tục học chương trình cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi sẽ học theo chương trình mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp bằng cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp.

Về liên thông, những học sinh trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành thì được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học nếu có nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh chỉ tiêu liên thông của trường đại học để có thể tuyển sinh đào tạo liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học cho các đối tượng này. Việc đào tạo liên thông đối với học sinh, sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển từ 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, hiện có tất cả 234 trường cao đẳng, 303 trường trung cấp chuyên nghiệp đang trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo với gần 800.000 học sinh, sinh viên. Vụ Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có 14 công chức.

Ngọc Anh (TTXVN) (TTXVN)