Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát tiến độ, chất lượng, giải quyết nội dung tồn tại, công tác quyết toán dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước.

Bo GTVT yeu cau ra soat quyet toan du an duong HCM qua Binh Phuoc - Anh 1

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Theo đó, để đẩy nhanh công tác thanh quyết toán công trình và giải quyết các tồn taih trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước theo thông báo kết luận, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương trong công tác quyết toán các tiểu dự án giải phóng mặt bằng.

Về những nội dung tồn tại, phát sinh trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước, Ban QLDA đường Hồ Chí minh cần kiểm tra, rà soát, yêu cầu các Nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục những hư hỏng (nếu có) trong thời gian bảo hành công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình khai thác và đảm bảo thuận lợi cho nhân dân địa phương khu vực tuyến đi qua. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục ĐBVN và địa phương rà soát, kiểm tra các nội dung tồn tại trên toàn tuyến, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định đảm bảo chất lượng công trình, an toàn thuận lợi trong quá trình khai thác và không làm ảnh hưởng đến dân cư trong khu vực. Kết quả thực hiện hoàn thành trong tháng 12/2016.

Đối với gói thầu số 3 đoạn Km116+979-Km121+027 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thị xã Đồng Xoài, Bộ GTVT giao Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh phối hợp trong việc thiết kế xây dựng chỉnh trang đô thị (vỉa hè, thoát nước) của địa phương, chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, khảo sát cập nhật điều kiện thực tế, nghiên cứu đề xuất phương án sửa chữa đối với kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng do nâng cao độ mặt đường, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định. Để đảm bảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước, Bộ GTVT thống nhất theo kiến nghị của UBND tỉnh Bình Phước về tiến độ thi công, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu khẩn trương huy động vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gói thầu, chậm nhất đến ngày 10/12/2016 thi công xong toàn bộ gói thầu.

Về hạng mục gia cố lề sỏi đỏ để vuốt nối cục bộ tại một số khu vực dân cư thuộc Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành, đây là các nội dung xử lý kỹ thuật và vuốt nối cục bộ để đảm bảo giao thông êm thuận và vệ sinh môi trường, giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế phối hợp với địa phương khảo sát chi tiết, kiểm tra xác định cụ thể, nghiên cứu đề xuất phương án xử lý phù hợp, đảm bảo kinh tế- kỹ thuật, báo cáo Bộ trước 25/10.

Thùy Dương