Hiện Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có 9 tổng công ty phải lập danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa để khẩn trương niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lập danh sách các doanh nghiệp trực thuộc đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK), chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK theo quy định.

Bo GTVT 'thuc' DN co phan hoa niem yet tren san chung khoan - Anh 1

Chính vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu các tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần thuộc Bộ lập danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Sau đó, căn cứ các quy định hiện hànhvề việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, các tổng công ty phải lập kế hoạch thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phần đối với công ty mẹ (đã cổ phần hóa) các các công ty cổ phần đủ điều kiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phần trên hệ thống giao dịch Upcom hoặc Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán trên cơ sở tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn niêm yết.

Hiện Bộ GTVT có 9 tổng công ty phải lập danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa để khẩn trương niêm yết trên TTCK gồm: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP,Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long,Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam,Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc./.