Liên quan đến ý kiến của Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội về việc thực hiện thu phí bảo trì đường bộ và các đề án chống ùn tắc giao thông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bộ hiện chưa đề xuất thu ngay phí bảo trì đường bộ và phí hạn chế phương tiện giao thông...

Thứ trưởng cho hay, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm vào Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 38/200I/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc bổ sung này nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận cũng cần phải tiến hành các bước theo đúng quy trình, quy định hiện hành và phải có thời gian triển khai phù hợp.

Thứ trưởng cho hay, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm vào Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 38/200I/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc bổ sung này nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận cũng cần phải tiến hành các bước theo đúng quy trình, quy định hiện hành và phải có thời gian triển khai phù hợp.