Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án các môn thi trong đợt 1, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011. Xem đáp án chính thức của Bộ tại đây.

Kỳ thi đợt 1 gồm hai khối A và V, với sự tham gia dự thi của gần 700.000 thí sinh trong hai ngày 4 và 5/7. Trong đợt thi này, đã có 126 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật, trong đó có 80 em bị đình chỉ thi. Đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7, dành cho thí sinh các khối thi còn lại, gồm khối B, C, D và các khối thi năng khiếu./. Phạm Mai (Vietnam+)