Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Như vậy, các sĩ tử có thể có những con số tham khảo khi chọn trường

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có yêu cầu các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm phải báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy.

Với mục đích cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ cùng các trường nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm.

Bo GD&DT yeu cau bao cao tinh hinh viec lam sau tot nghiep - Anh 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây yêu cầu các trường công bố tình trạng việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Mục đích nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Trong văn bản gửi đi, Bộ yêu cầu các trường phải báo cáo phản ánh khách quan, trung thực tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo.

Nội dung báo cáo gồm: Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp; đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT cũng cho hay, đây là cơ sở để Bộ giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các trường và phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường. Báo cáo phải được gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 1/1 hằng năm, thời gian bắt đầu từ ngày 1/1/2017.

Công Luân