GD&TĐ - Góp phần động viên, hỗ trợ một phần khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức quyên góp và xuất quỹ phòng, chống thiên tai của Bộ để ủng hộ cho ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái với số tiền là 200.000.000 VND.

Bo GD&DT ung ho hoc sinh, giao vien bi anh huong lu lut tai Yen Bai - Anh 1

Số tiền hỗ trợ sẽ được hỗ trợ mỗi gia đình có HS bị chết, bị mất tích hoặc gia đình có công chức, viên chức giáo dục hiện đang công tác bị chết, bị mất tích với mưc hỗ trợ là 3.000.000/người.

Số tiền còn lại dùng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề nhất để mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sửa chữa trường lớp.

Bộ GD&ĐT ủy quyền cho Sở GD&ĐT Yên Bái thực hiện công tác hỗ trợ nêu trên. Đề nghị Sở GD&ĐT Sơn La thông tin cho Bộ GD&ĐT về số tài khoản tiếp nhận viện trợ của sở về Cục cơ sở vật chất - Bộ GD&ĐT.

Xem chi tiết Công văn 3510/BGDĐT-CSVC