GD&TĐ - Bộ GD&ĐT thông báo chương trình bồi dưỡng Tiếng Nhật - Văn hóa Nhật theo học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2016.

Bo GD&DT tuyen sinh di hoc tai Nhat Ban - Anh 1

Theo đó, tổng số học bổng gồm 40 suất dành cho sinh viên đang học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 khoa tiếng Nhật có đạo đức tốt, đủ sức khỏe đi học tại nước ngoài và kết quả học ở đại học đến thời điểm ban hành thông báo tuyển sinh đạt loại khá trở lên;

Thời gian học dự kiến tại Nhật Bản 1 năm, kể từ tháng 10/2016. Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2016 tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ trang web dưới đây của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1365864.htm

Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 19/2/2016 để Cục Đào tạo với nước ngoài sơ tuyển và chuyển cho phía Nhật Bản tổ chức tuyển chọn, duyệt cấp học bổng.