Hanoinet - Ngày thi đầu tiên, Bộ GD&ĐT khẳng định, các biện pháp thanh tra tăng cường của Bộ đã phát huy những ưu điểm nổi bật.