Từ ngày 1/1/2017 Bộ GD&ĐT sẽ bàn giao các trường CĐ, Trung cấp CN cho Bộ LĐ-TB&XH về quản lý nhà nước.

Theo đó từ ngày 1/7/2015 sẽ hợp nhất hệ thống trường nghề và trường chuyên nghiệp chỉ còn gọi là trường Cao đẳng hoặc là trường Trung cấp. Các trường sẽ xóa bỏ không còn chữ Nghề hoặc Chuyên nghiệp để đảm bảo tính thống nhất trong Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

Tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8, Chính phủ cũng đã thống nhất về việc Bộ GD&ĐT sẽ giao Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, trừ giáo dục nghề nghiệp ngành sư phạm.

Theo thống kê, hiện có 201 trường cao đẳng, 303 trường trung cấp chuyên nghiệp sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ bàn giao hồ sơ quản lý giáo dục nghề nghiệp; các đề án, dự án về giáo dục nghề nghiệp; nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án cũng như nhân sự Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp cho cho Bộ LĐ-TB&XH.

Việc bàn giao sẽ được chia làm 2 giai đoạn và được hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

Giai đoạn đầu là giai đoạn chuyển tiếp, đây là giao đoạn hết sức phức tạp. Về cơ bản các trường thuộc Bộ GD&ĐT có mục tiêu, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn cán bộ giảng viên khác so với các trường nghề. Nên phải cần có giai đoạn chuyển giao để các trường này thích nghi với hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Bo GD&DT se ban giao cac truong nghe cho Bo LD-TB&XH - Anh 1

từ ngày 1/1/2017, Bộ LĐ-TB&XH sẽ quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (ảnh internet).

Tuy nhiên, việc chuyển giao này cũng có nhiều vấn đề mà 2 Bộ cần xem xét kỹ.

Ngoài những trường chỉ đào tạo chuyên về sư phạm vẫn thuộc Bộ GD&ĐT quản lý thì một số trường Cao đẳng, TCCN đa ngành trong đó có đào tạo lĩnh vực giáo viên, lại thuộc quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB-XH. Nhưng hoạt động liên quan tới đào tạo sư phạm, chẳng hạn như quản lý ngành đào tạo, quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, chuẩn đầu ra, tiêu chuẩn giảng viên của các trường này lại phải tuân theo các quy định của Bộ GD-ĐT có thể sẽ dẫn đến chồng chéo trong quản lý.

Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH cũng thống nhất hướng giải quyết đối với những sinh viên Cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp tục học chương trình Cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng Cao đẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ LĐ-TB&XH, cấp bằng Cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp; Những học sinh, sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện để học liên thông lên Đại học, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh chỉ tiêu liên thông của các trường ĐH để có thể tuyển sinh đào tạo liên thông Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học cho các đối tương này.

Như vậy, từ ngày 1/1/2017, Bộ LĐ-TB&XH sẽ quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thu Thủy