Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn năm 2017 để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Bo GD&DT cong bo de thi minh hoa nam 2017 - Anh 1

Đề thi minh họa môn Toán

Đề thi minh họa môn Lý

Đề thi minh họa môn Hóa

Đề thi minh họa môn Văn

Đề thi minh họa môn Sử

Đề thi minh họa môn Địa

Đề thi minh họa môn Sinh

Đề thi minh họa môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa môn Giáo dục công dân

Hoàng Thanh