Bộ GD&ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Lý năm 2017. Infonet xin giới thiệu đề thi minh họa môn Lý năm 2017 để học sinh và phụ huynh tham khảo

Bo GD&DT cong bo de thi minh hoa mon Ly nam 2017 - Anh 1

Bo GD&DT cong bo de thi minh hoa mon Ly nam 2017 - Anh 2

Bo GD&DT cong bo de thi minh hoa mon Ly nam 2017 - Anh 3

Bo GD&DT cong bo de thi minh hoa mon Ly nam 2017 - Anh 4

Bo GD&DT cong bo de thi minh hoa mon Ly nam 2017 - Anh 5

Bo GD&DT cong bo de thi minh hoa mon Ly nam 2017 - Anh 6

Bo GD&DT cong bo de thi minh hoa mon Ly nam 2017 - Anh 7

PV