GD&TĐ - Tại Công văn số 4903/BGDĐT-GDTrH do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ký, gửi UBND TPHCM, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ đã nhận được Công văn số 5195/UBND-VX ngày 21/9/2016 của UBND TPHCM về việc thẩm định Đề án thi và xét tốt nghiệp THPT của TP từ năm 2017.

Bo GD&DT chinh thuc co phan hoi ve de an thi THPT cua TPHCM - Anh 1

Về việc này, Bộ GD&ĐT nêu rõ ngày 7/6/2016, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã làm việc với lãnh đạo TPHCM về GD&ĐT của TP. Theo kết luận của buổi làm việc, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét những đề xuất về phát triển GD&ĐT của TP, trong đó có đề xuất về thi và xét tốt nghiệp THPT, trong “Đề án tổng thể phát triển GD&ĐT TP đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Đến nay, Đề án này chưa được TP xây dựng.

Về công tác thi và xét tốt nghiệp THPT, ngày 28/9/2016, tại Công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD, Bộ GD&ĐT đã ban hành Phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo thống nhất chung trong cả nước. Đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời theo tinh thần Công văn này, đảm bảo sự thành công chung của kỳ thi.

Bộ GD&ĐT trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND TPHCM trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành.