Bố đi uống bia là cho ngủ ngoài đường đấy nhé, con không làm tay trong nữa đâu.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)