Bộ Công Thương cũng yêu cầu Hội đồng quản trị Sabeco thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ của Sabeco và IMECO trong quá trình thực hiện phương án thoái vốn.

Theo Bộ Công Thương, trong khi Sabeco chưa lên sàn thì nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ mong muốn mua toàn bộ cổ phần của hãng đồ uống này tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO).

Do vậy, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Bộ phận quản lý phần vốn Nhà nước tại Sabeco có ý kiến với Hội đồng quản trị Sabeco rà soát lại Kế hoạch thoái vốn của Sabeco đã được Bộ Công Thương chấp thuận và Đại hội cổ đông thông qua, trên cơ sở đó xây dựng phương án thoái vốn của Sabeco tại Công ty IMECO.

Bo Cong Thuong yeu cau Sabeco ra soat lai viec ban von tai IMECO - Anh 1

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu, khi xây dựng Phương án thoái vốn của Sabeco tại công ty IMECO cần lưu ý thực hiện theo nguyên tắc: Giá khởi điểm làm căn cứ thoái vốn là thuê tư vấn để thẩm định giá trị phần vốn thuộc sở hữu của Sabeco tại Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp công nghiệp (IMECO) để làm căn cứ cho việc thoái vốn của Sabeco.

Phương thức thoái vốn là trường hợp Công ty IMECO chưa niêm yết trên sàn chứng khoán , đề nghị Sabeco thực hiện thoái vốn thep hình thức đấu giá công khai; trường hợp Công ty IMECO đã niêm yết trên sàn chứng khoán, thì thực hiện các phương thức thoái vốn theo quy định của Luật chứng khoán (giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận).

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Hội đồng quản trị Sabeco thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật , điều lệ của Sabeco và IMECO trong quá trình thực hiện phương án thoái vốn.

Hội đồng quản trị Sabeco có trách nhiệm thẩm tra Phương án và tổ chức thực hiện thoái vốn của Sabeco tại IMECO, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông của Sabeco.

Phương Thảo