Bộ trưởng Công Thương cũng giao lãnh đạo các đơn vị rà soát công tác cán bộ của đơn vị giai đoạn từ 2012 đến tháng 6/2016. Qua đó đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục. Đây là giai đoạn thuộc nhiệm kỳ trước của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Trong chỉ thị mới nhất của Bộ trưởng Công Thương về kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Bộ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu việc bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của những người tham mưu, đề xuất nhân sự.

Trong đó, đặc biệt lưu ý vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công Thương cũng đề cao yêu cầu bảo đảm công tâm, khách quan, trung thực trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tham mưu quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là việc tiếp nhận, bổ nhiệm nhân sự từ nơi khác đến.

Bo Cong Thuong: Ra soat cong tac can bo nhiem ky truoc - Anh 1

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Ngoài ra, việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.

Khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào chức danh nào thì phải chọn cán bộ có trong quy hoạch của chức danh đó. “Trường hợp thật đặc biệt mới chọn các đồng chí trong quy hoạch các chức danh tương đương”, Chỉ thị nêu rõ.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Công Thương cũng giao lãnh đạo các đơn vị rà soát công tác cán bộ của đơn vị giai đoạn từ 2012 đến tháng 6/2016. Qua đó đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục. Kết quả báo cáo Bộ trong tháng 12/2016.

Chỉ thị của Bộ trưởng Công Thương cũng yêu cầu Thủ trưởng và lãnh đạo đơn vị phải “thường xuyên lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến phản ánh nhiều chiều của cấp dưới”, góp ý thẳng thắn và chính kiến của mình trong các cuộc họp lãnh đạo về sự cần thiết, yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí bố trí cho cán bộ thuộc quyền quản lý.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng xác định kiên quyết điều chuyển, sáp nhập các đơn vị đầu mối không còn phù hợp để tinh giản bộ máy tổ chức.

Chỉ thị này của Bộ Công Thương ra đời trong hoàn cảnh công tác cán bộ của Bộ này thời gian qua có nhiều "lùm xúm". Trong đó, nổi lên là việc luân chuyển, bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương vào vị trí lãnh đạo Sabeco.

Lương Bằng