Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2014 ở 146 tỷ USD, tăng 10,6% so với 2013, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 145,5 tỷ USD, tăng 10,2% so với 2013.

Hôm nay (7/7), Bộ Công Thương tổ chức phiên họp thường kỳ báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2014 và dự báo kết quả 6 tháng cuối năm.

Theo Bộ Công Thương, tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2014 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã có chuyển biến theo hướng tích cực, sản xuất công nghiệp chế biến vẫn tăng trưởng.

Tình hình sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 6 tháng đầu năm 2014 tăng 5,8%, đây là mức tăng cao hơn mức tăng của cùng kỳ 2013. Những sản phẩm công nghiệp chế biến có chỉ số sản xuất tăng cao trên 10% chủ yếu vẫn là linh kiện điện tử, dệt may, sản xuất da, giày dép, sản xuất xe có động cơ, máy biến thế, dây cáp điện, đóng tàu và cấu kiện nổi...

Dự báo, sản xuất công nghiệp trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng trưởng, nhưng không cao, ước cả năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 6% đến 6,5%.

6 tháng đầu năm tuy kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn đạt kết quả tăng trưởng khá. Tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng của nhập khẩu, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu, Bộ Công Thương đánh giá. Về xuất khẩu, Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2014 ở mức 146 tỷ USD, tăng 10,6% so với 2013, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 145,5 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2013, xuất siêu khoảng 500 triệu USD.

Bộ Công Thương cũng dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội năm 2014 tăng khoảng 12% so với năm 2013 trong 6 tháng cuối năm.