Sau việc xả lũ của một số thủy điện gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn cho vùng hạ du trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiến hành tiến hành rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành của 38 hồ chứa thủy điện.

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, trên cả nước có 306 dự án thủy điện đang vận hành phát điện; 193 dự án đang thi công xây dựng; 245 dự án đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 dự án có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát.

Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn, đã vận hành phát điện 61 dự án, đang thi công xây dựng 31 dự án, đang nghiên cứu đầu tư 15 dự án, có 3 dự án chưa cho phép nghiên cứu đầu tư.

Bộ Công Thương có quan điểm chủ đạo khi xây dựng quy trình vận hành hồ chứa là đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, trong đó vận hành phải ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và đảm bảo tính linh hoạt cho người điều hành trực tiếp.

Nguyên tắc cơ bản về giảm lũ được quy định cho tất cả các công trình thủy điện là không làm gia tăng lưu lượng đỉnh lũ. Như vậy, khi thực hiện nghiêm ngặt quy trình được phê duyệt, các dự án có thể tham gia giảm hoặc không thể gây gia tăng lưu lượng cũng như tổng lượng lũ cho hạ du.

Theo đó, quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được Bộ Công Thương ban hành để chủ động vận hành an toàn công trình và tham gia giảm lũ cho hạ du.

Qua báo cáo của UBND các tỉnh, EVN và kiểm tra trực tiếp tại các địa phương và các nhà máy, nhìn chung, hầu hết các chủ hồ đã nghiêm túc vận hành theo quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn hồ, đập, góp phần nâng cao hiệu quả giảm lũ cho hạ du, cấp nước cho sản suất nông nghiệp và sinh hoạt, góp phần quan trọng trong hiệu quả phát điện.

Tuy nhiên còn một số công trình thủy điện như Hố Hô và An Khê chưa tuân thủ đầy đủ về chế độ thông tin báo cáo việc vận hành hồ chứa.

Bo Cong Thuong dieu chinh quy trinh van hanh cua 38 ho thuy dien - Anh 1

Thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh hưởng đến vùng hạ du

Hồ chứa thủy điện Hố Hô vận hành trong đợt lũ từ ngày 13 đến ngày 15/10/2016, việc xả lũ trong tình huống khẩn cấp đã làm gia tăng lưu lượng về hạ du gây ảnh hưởng nhất định tới hạ du, đặc biệt là các xã ngay sau đập.

Đối với việc vận hành hồ chứa thủy điện An Khê đợt lũ đầu tháng 11/2016, kết quả kiếm tra cho thấy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã vận hành hồ chứa An Khê cơ bản tuân thủ theo Quy trình vận hành tuy nhiên khi thông báo bằng văn bản và gọi điện cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Gia Lai chỉ gửi và gọi điện cho Văn phòng thường trực mà chưa thông báo cho đồng chí Trưởng ban là Chủ tịnh UBND tỉnh theo Quy định của Quy trình liên hồ.

Rà soát loại 8 dự án thủy điện khỏi quy hoạch

Trong quá trình rà soát, Bộ Công Thương đã bổ sung, điều chỉnh Quy trình vận hành của 38 hồ chứa thủy điện.

Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các Bộ, UBND các tỉnh có thủy điện tăng cường hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Theo đó về vận hành, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo đối với hồ chứa thủy điện: thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành liên hồ chứa và Quy trình vận hành đã được các cấp phê duyệt; rà soát các phương án phòng chống lụt cho vùng hạ du đập, phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập phù hợp với thực tế, phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các đơn vị tham gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định

Phối hợp với địa phương rà soát và điều chỉnh quy chế phối hợp trong việc vận hành hồ chứa, phòng chống lụt, bão đảm bảo phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan; rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình vận hành, trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định

Bộ Công Thương cho biết, trong 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội, đã loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện bậc thang bao gồm:

Thủy điện Pa Ma - 80 MW, Thủy điện Huổi Tạo - 180 MW, Thủy điện Sông Giằng - 60 MW, Thủy điện Đức Xuyên - 58MW, Thủy điện Đồng Nai 6 - 135 MW, Thủy điện Đồng Nai 6A - 106 MW, Thủy điện Tà Lài - 20 MW, Thủy điện Ngọc Định - 16 MW)

Loại 463 dự án thủy điện nhỏ (công suất 1.404,68 MW), đồng thời không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (công suất 349,61MW).

Tổng cộng có 684 dự án thủy điện bị loại khỏi quy hoạch.