Trong hôm nay 24/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chính thức chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS).

Bo Cong Thuong chi dao thanh lap doan kiem tra hoat dong VINASTAS - Anh 1

VINASTAS mới đây đã phải gỡ kết quả khảo sát nước mắm khỏi website của đơn vị.

Đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương nhận chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành là Cục Quản lý cạnh tranh. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của VINASTAS.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ bao gồm đại diện của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ làm rõ tính chất và cơ sở pháp lý trong việc VINASTAS tiến hành và công bố kết quả khảo sát. Sau đó, Đoàn kiểm tra sẽ xác định mức độ vi phạm của VINASTAS theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra sẽ xác định xem liệu VINASTAS có nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật, khoa học nào hay không để tiến hành hoạt động khảo sát trong thời gian qua.

Đoàn kiểm tra sẽ thu thập kết quả và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2016. Trong thời gian này, VINASTAS có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về quá trình khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát tới Đoàn kiểm tra.

Hải Sơn