GiadinhNet - Ngày 16/4, Bộ Công Thương đã phát đi khuyến cáo của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Cục TMĐT và CNTT) về việc một số doanh nghiệp lợi dụng thương mại điện tử để huy động lượng tiền mặt lớn.

Theo thông cáo, cách thức hoạt động điển hình của hoạt động này là doanh nghiệp thiết lập một website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, trên đó cho phép những thành viên đã nộp tiền được mở một gian hàng ảo để giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Sau khi đóng một khoản phí, thành viên sẽ được mở gian hàng ảo trên website, ngoài ra, mỗi thành viên được thêm quyền lợi là giới thiệu những nguời khác tham gia mua gian hàng ảo và hưởng hoa hồng vài chục % cho mỗi hợp đồng mà mình giới thiệu. Các doanh nghiệp này thường hứa hẹn những mức thu nhập rất cao, tổng số tiền hoa hồng một người có thể được hưởng được quảng cáo lên đến vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, các điều khoản về cơ chế đóng phí, trả hoa hồng thường không được quy định rõ trong hợp đồng và các giao dịch chuyển tiền cũng không có chứng từ giao lại cho thành viên.

Theo Thông tư 46/2010 của Bộ Công Thương, Cục TMĐT và CNTT được giao thực hiện việc xác nhận đăng ký cho các sàn giao dịch thương mại điện tử – là các website trên đó cá nhân, thương nhân, tổ chức không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của mình cho người khác.

Tuy nhiên, Thông báo của Bộ Công Thương khẳng định, “Phạm vi điều chỉnh của Thông tư không bao gồm các website có mô hình hoạt động phức hợp như trên, cũng không quy định về các giao dịch trong đó thành viên trên website tham gia môi giới, kiếm lời từ hoa hồng trả cho việc giới thiệu người tham gia. Do đó, Cục TMĐT và CNTT không xác nhận đăng ký dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của Thông tư 46/2010/TT-BCT cho những doanh nghiệp hoạt động theo mô hình nêu trên.

Đồng thời, thông tin các website hoạt động theo phương thức nêu trên được Bộ Công Thương bảo trợ là “hoàn toàn sai sự thật”. Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ không bảo trợ hay đảm bảo uy tín cho bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử nào đang hoạt động trên thị trường.

Đ.Kiên