Bộ Công an vừa ra thông báo chính thức về tổ chức khủng bố Việt tân.

Bo Cong an thong bao ve to chuc khung bo Viet tan - Anh 1

Thông báo của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt tân.

Mới đây, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về tổ chức khủng bố "Việt tân" trên website của Bộ ( http://www. mps.gov.vn).

Thông báo của Bộ Công an cho hay, tổ chức Việt tân có tên đầy đủ là "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" với trụ sở chính đặt tại: 2530 đường Berryessa 234 San Jose, California, Mỹ và "Văn phòng 2" tại Bangkok, Thái Lan.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức này sử dụng các cơ quan tuyên truyền như báo "Kháng chiến"; đài "Việt Nam kháng chiến" và "Chân trời mới".

Kẻ đứng đầu tổ chức Việt tân là Đỗ Hoàng Điềm, sinh 1963, quốc tịch Mỹ, "Chủ tịch Việt tân" và Lý Thái Hùng, sinh 1953, quốc tịch Mỹ, "Tổng bí thư Việt tân".

Lật lại quá trình hình thành tổ chức khủng bố Việt tân, vào năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, Phó Đô đốc hải quân chính quyền Sài Gòn cũ thành lập "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam" nhằm chống Việt Nam bằng các hoạt động vũ trang, khủng bố.

Đến năm 1982, Hoàng Cơ Minh lập "Việt Nam canh tân cách mạng đảng", là cơ quan đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của "Mặt trận"; các thành viên "Mặt trận" đồng thời cũng là thành viên của "Việt tân".

>>>>Xem video VTV đưa tin thông báo của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt tân:

Sau khi thành lập, tổ chức khủng bố "Việt tân" đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin…; tiến hành các chiến dịch "Đông tiến 1", "Đông tiến 2", "Đông tiến 3", đưa các toán vũ trang với 246 đối tượng từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia về Việt Nam để lập "mật cứ", tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Lào ngăn chặn, vô hiệu hóa.

Thông báo của Bộ Công an nêu rõ, "Việt tân" là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của "Việt tân"; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do "Việt tân" tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của "Việt tân"… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

P.V (Theo VTV/MPS)