(HNM) - Ngày 26-8, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) Lê Trung Hoài cho biết, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4740/QĐ-BCA về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 7-7-2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 25-8-2014 do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ký.

Theo đó, chỉ khi phát hiện thấy người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự hoặc trợ giúp viên pháp lý có hành vi cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra thì điều tra viên tiến hành lập biên bản sự việc.

Trước đó, Báo Hànôịmới số ra ngày 23-8 đã có bài "Luật sư và điều tra viên có thể đồng hành?" phản ánh từ tên gọi đến một số nội dung trong Thông tư số 28 chưa phù hợp. Đồng thời, Báo Hànôịmới cũng đề xuất sửa đổi cụ thể tên gọi và nội dung Điều 38, Thông tư số 28. Chiểu theo Quyết định số 4740 của Bộ Công an, những bất cập nêu trên đều đã được sửa đổi.

Theo ông Lê Trung Hoài, việc Bộ Công an tiếp thu, kịp thời sửa chữa, đính chính những nội dung không phù hợp trong Thông tư số 28 đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho việc hành nghề của luật sư trong tố tụng hình sự.