Ngày 7-8, Bộ Công an phát động đợt thi đua với chủ đề: "Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”, lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy công an nhân dân (11-3-1948/11-3-2018). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, toàn lực lượng công an nhân dân tập trung thi đua: Phấn đấu giảm tô%3bị phạm, tê%3ḅ nạn xã hô%3bị và tai nạn giao thông; nâng tỷ lê%3ḅ điều tra, khám phá các vụ án hình sự; quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trâ%3ḅt tự an toàn xã hô%3bị. Toàn lực lượng tích cực đổi mới, thực hiê%3ḅn tốt các nô%3bị dung, hình thức, phương pháp đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vê%3ḅ an ninh Tổ quốc" phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, gắn với các phong trào thi đua khác của các ngành, đoàn thể.

TUẤN NAM