(Chinhphu.vn) – Theo công bố của Bộ Công an, đến thời điểm này Bộ đã đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính và ban hành 6 văn bản để thực thi các phương án đơn giản hóa.

Các thủ tục hành chính (TTHC) được đơn giản hóa tập trung trong các lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức cán bộ, quản lý xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy và quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đánh giá của Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ), số lượng các văn bản, TTHC của Bộ Công an cần sửa đổi và đơn giản hóa so với các Bộ, ngành khác là không nhiều nhưng đối tượng thụ hưởng các thủ tục và văn bản của Bộ là rất lớn. Trong buổi làm việc giữa Bộ Công an và Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) sáng 25/3, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo đại diện các Vụ, Cục trong Bộ tập trung báo cáo về tiến độ các văn bản, thủ tục cần sửa đổi, bổ sung và đơn giản hóa. Đối với các văn bản và thủ tục có tiến độ thi hành chậm so với yêu cầu sẽ chủ động phối hợp với đoàn làm việc của Cục Kiểm soát TTHC đưa ra phương hướng giải quyết kịp thời. Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC đề nghị Văn phòng Bộ Công An cần lên kế hoạch cụ thể, chủ động đôn đốc và tập hợp các kiến nghị, thắc mắc có liên quan đến việc thực hiện Đề án 30 để trình Chính phủ sớm giải quyết. Bên cạnh đó, Cục Kiểm soát TTHC cũng khuyến nghị đối với các thủ tục, văn bản Bộ chủ trì cần chủ động hoàn thành sớm. Đối với các thủ tục, văn bản Bộ đóng vai trò phối hợp cũng phải đẩy nhanh tiến độ vì nhiều đơn vị đóng vai trò chủ trì nhưng không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (như Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) và phụ thuộc vào ý kiến phối hợp của Bộ. Lãnh đạo Bộ Công an đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và ghi nhận những ý kiến của Cục Kiểm soát TTHC. Đại diện Bộ Công an cho biết, hiện nay Văn phòng Bộ chưa thành lập được Phòng Kiểm soát TTHC nên việc đánh giá tác động về TTHC, thống kê, cập nhật các thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia chưa được đẩy mạnh. Thời gia tới, Bộ sẽ sớm thành lập Phòng Kiểm soát TTHC và chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản để ban hành đúng quy định của Chính phủ. Đỗ Hương